Kapsový filtr F7

  • Filtrační třída F7 dle EN 779, filtry jsou určeny pro záchyt částic 1-3 mikrony,
    zádržnost dle EN 779 80-90%
  • Provozně stálé a bezpečné filtrační médium ze syntetických vláken (100% PES)
  • Velká filtrační plocha, dlouhá životnost
  • Provozní teplotní rozsah od  -50 do +150 ̊C

Kapsové filtry Kühtreiber - kapsový filtr F7

Popis

Kapsové filtry pro vzduchotechniku jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic. Filtrační materiál je standardně uložen do pevnostního  kovového rámu  s kovovými separátory.

Variabilita

Dodáváme rozměry rámů a kapes dle požadavků zákazníka. Filtry vyrábíme s kovovým rámem.

Použití

Pro zachycení a zadržení jemnějších částic, které prošly primárním filtrem.  Obvykle se používají jako sekundární filtry ve vícestupňových systémech filtrace, kde prodlužují životnost finálních filtrů.

Výměna a likvidace

Z důvodu úspory nákladů na energie by se neměla překračovat doporučená tlaková ztráta 450 Pa.

Likvidace:

  • kovové části (rám+separátor) k druhotnému zpracování
  • znečištěná tkanina skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách odpadu.
Redakční systém Správce webu - reklamní agentura Yashica s.r.o. Třebíč