Kapsový filtr G4

  • Filtrační třída G4 dle EN 779, filtry jsou určeny pro záchyt částic >3 mikrony,
  • zádržnost dle EN 779 90-95%
  • Provozně stálé a bezpečné filtrační médium ze syntetických vláken (100% PES)
  • Velká filtrační plocha, dlouhá životnost
  • Provozní teplotní rozsah od  -50 do +150 ̊C

Kapsové filtry Kühtreiber - kapsový filtr G4

Popis

Kapsové filtry pro vzduchotechniku jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic. Filtrační materiál je standardně uložen do pevnostního  kovového rámu  s kovovými separátory.

Variabilita

Dodáváme rozměry rámů a kapes dle požadavků zákazníka. Filtry vyrábíme s kovovým rámem.

Použití

Pro zachycení a zadržení většiny hrubých prachových částic. Obvykle se používají jako primární filtry ve vícestupňových systémech filtrace přívodů, kde prodlužují životnost sekundárních filtrů, nebo jako ochrana před zanesením rekuperátorů odtahů.

Výměna a likvidace

Z důvodu úspory nákladů na energie by se neměla překračovat doporučená tlaková ztráta 250 Pa.

Likvidace:

  • kovové části (rám+separátor) k druhotnému zpracování
  • znečištěná tkanina skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách odpadu.
Redakční systém Správce webu - reklamní agentura Yashica s.r.o. Třebíč